De Wishlist

De Rio Wishlist is een wensenlijst met prioriteiten die jongerenvertegenwoordiger Olivier Beys op de Rio+20 conferentie zal verdedigen.

Wat vragen wij aan de onderhandelaars in Rio?

1. We hebben nieuwe indicatoren nodig voor een tastbaar resultaat van duurzame ontwikkeling
Het begrip is zo complex dat klassieke op het BBP gebaseerde economische groeiparameters niet volstaan om menselijk welzijn en natuurlijk kapitaal in rekening te brengen. Rio+20 moet derhalve voortbouwen op de ‘Beyond GDP’ agenda die momenteel in diverse fora en instellingen, inclusief de VN Secretaris-Generaal, wordt ontwikkeld.

2. Mensenrechten vormen de basis van duurzame ontwikkeling
De engagementen aangegaan in Rio+20 moeten gegrondvest zijn op universele mensenrechten. Naar deze mensenrechten, die onderling afhankelijk zijn en elkaar bovendien versterken, moet specifiek verwezen worden in de ambities en beslissingen van Rio+20, in het bijzonder wat betreft het recht op voedsel, water en sanitair.

3. Het concept groene economie mag het idee van duurzame ontwikkeling niet vervangen.
Groene economie is een middel om tot duurzame ontwikkeling te komen, het is geen doel op zich. Rio+20 mag geen aanleiding zijn om niet-duurzame praktijken verder te zetten onder het mom van de ‘groene economie’. Groene initiatieven zijn pas duurzaam als ze ingebed zijn in een breder productie- en consumptiepatroon dat de belangen van toekomstige generaties en de limieten van onze planeet in acht neemt.

4. Participatie is een essentieel middel om duurzame ontwikkeling op de rails te krijgen.
Een inclusieve aanpak ten aanzien van alle relevante stakeholders bevindt zich in het hart van elke strategie voor duurzame ontwikkeling, op welk beleidsniveau of beleidsdomein dan ook. Daarom moet ze een transversaal onderdeel zijn van het gehele proces. Dat kan door het sluiten van een conventie gebaseerd op principe 10 van Rio, met de Aarhus conventie als leidraad en rekening houdend met de lokale context in de verschillende werelddelen.

5. Rio+20 moet inzetten op het ontwikkelen van groene jobs.
Overheden moeten de economie nieuwe zuurstof geven dankzij innovatieve ‘groene’ sectoren. In een klap kunnen ze zo jeugdwerkloosheid aanpakken en de voetdruk van hun economie drastisch verlagen. Overheden moeten daarom jongeren daarom kansen bieden door het stimuleren en voorzien van de juiste vaardigheden, kennis en startkapitaal voor jonge ondernemers. Alleen zo kunnen zij meedraaien in die nieuwe groene economie.

6. De oprichting en benoeming van een Hoge Commissaris voor toekomstige generaties van de VN.
Hij moet de belangen van de jeugd en de toekomstige generaties promoten en beschermen. Hij is onpartijdig, onafhankelijk en rapporteert aan de Algemene Vergadering (VN) over zijn activiteiten. Hij moet onder meer de uitvoering van institutionele hervormingen analyseren en evalueren, doet aan agenda-setting en capaciteitsopbouw, faciliteert publieke participatie, voert onderzoek uit en maakt nieuwe voorstellen omtrent bescherming van toekomstige generaties.

7. Rio+20 moet een strategie opleveren rond educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO).
EDO moet structureel geïntegreerd worden in nationale curricula en toegankelijk zijn voor iedereen. Alleen zo kunnen de volgende generaties beschikken over de vaardigheden en capaciteiten om de groene economie mee vorm te geven. Aandacht moet besteed worden aan het verbeteren van het opleiden van leerkrachten in EDO en aan alternatieve vormen van educatie (niet-formele leermethoden, ‘online resources’ en ‘peer education’).

8. UNEP met tanden: upgrade naar een gespecialiseerd agentschap.
Het mandaat en de status van het huidige UNEP volstaat niet om onze ecosystemen te beschermen. Er moet een versterkt gespecialiseerd agentschap komen dat alle initiatieven wat betreft duurzame ontwikkeling binnen de VN superviseert. Deze nieuwe ‘United Nations Environmental Organisation’ moet ook genoeg tanden en legitimiteit hebben om dat te doen. Voldoende middelen en een universeel lidmaatschap zijn daarom onontbeerlijk om beslissingen af te dwingen.

Akkoord? Teken de Rio+20 Wishlist door de facebookpagina te liken & spread the word!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: